Υπουργικό συμβούλιο: διορισμός ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής για διερεύνυση όλων των περιπτώσεων πολιτογραφήσεων