Καλοκαίρι και παραλία – Τι προνοεί ο νόμος για τη χρήση παραλίας

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται βασικά σημεία του περί Προστασίας Παραλίας Νόμου ΚΕΦ 59, ο οποίος αφορά τη χρήση παραλίας και δίνει απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήματα που οφείλει να γνωρίζει ο κάθε λουόμενος προτού μεταβεί στην παραλία:

  • Μπορώ να βάλω δική μου ομπρέλα στην παραλία ;
  • Μπορώ να πάρω παγωνιέρα στην παραλία;
  • Μπορώ να παίξω ρακέτες μπροστά από τα κρεβατάκια;
  • Μπορώ να πάρω φουσκωτή βάρκα μαζί μου;
  • Μπορώ να κατασκηνώσω το βράδυ στην παραλία;

Βάσει λοιπόν του περί Προστασίας Παραλίας Νόμου, η κάθε παραλία έχει «συγκεκριμένο σχέδιο χρήσης», το οποίο πρέπει να είναι αναρτημένο στην είσοδο της παραλίας και να απεικονίζει τις θέσεις όπου βρίσκονται τα κρεβατάκια, οι ομπρέλες και οτιδήποτε άλλο έχει εγκριθεί και έχει εκδοθεί άδεια γι’ αυτό, όπως γήπεδα, δημόσιες τουαλέτες κτλ. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε, ότι βάσει του νόμου και του σχεδίου της παραλίας, μόνο το 50% του εμβαδού της παραλίας  μπορεί να απασχολείται με κρεβατάκια και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην παραλία. Το υπόλοιπο θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να μην καλύπτεται από οτιδήποτε και να διατηρείται ελεύθερο. Επίσης, ο νόμος καθορίζει πως πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνοι για την τήρηση όλων των κανόνων χρήσης και του νόμου, οι «επιθεωρητές παραλίας» οι οποίοι διορίζονται από τις τοπικές διοικήσεις. 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Γενικά ο κάθε λουόμενος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει το οτιδήποτε που να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση λουομένων πριν τα 3 έως 5 μέτρα από το νερό (άρθρο 5Δ 1α), γι αυτό και τα κρεβατάκια του Δήμου τοποθετούνται σε συγκεκριμένη απόσταση από το νερό, ώστε να τηρείται η νομοθεσία. Επομένως, απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων σε μικρότερη απόσταση από το νερό.

Απαγορεύεται επίσης από οποιοδήποτε να τοποθετεί στην παραλία ή να επιτρέπει σε άλλο να τοποθετεί σε αυτή οποιοδήποτε πλωτό όχημα (κάνο, μικρές φουσκωτές βάρκες κτλ.) για προσωπική χρήση ή καρέκλες ή τραπέζια για χρήση από τους πελάτες παρακείμενης ιδιωτικής επιχείρησης, να διοργανώνει ή να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιουδήποτε παιγνιδιού ή να παίρνει μέρος σε οποιοδήποτε παιγνίδι στην παραλία ή να παρενοχλεί άλλους με τη συμπεριφορά του στην παραλία ή να οδηγεί πάνω στην παραλία μηχανοκίνητο όχημα ή άλλο τροχοφόρο οποιασδήποτε φύσεως.

ΣΚΥΒΑΛΑ

Απαγορεύεται η απόρριψη οποιωνδήποτε άχρηστων συντριμιών, λίθων, σκυβάλων, η τοποθέτηση, εγκατάλειψη ή ανέγερση εντός της περιοχής που καθορίζεται στη γνωστοποίηση αυτή, οποιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος ή σκάφους όπως επίσης και η κατασκευή ή τοποθέτηση στην παραλία κατασκευασμάτων για τα οποία δεν χορηγήθηκε έγκριση.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ, ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Περαιτέρω των πιο πάνω στο σχέδιο χρήσης της παραλίας και σε κάθε περίπτωση κατά την είσοδο της παραλίας υπάρχουν σημάνσεις αναφορικά με το τι επιτρέπεται και τι όχι στην συγκεκριμένη παραλία. Υπό κανονικές συνθήκες κάποιες κοινές απαγορεύσεις επιπρόσθετα των πιο πάνω είναι το άναμμα φωτιάς, ή κατασκήνωση, τα κατοικίδια και οτιδήποτε άλλο γράφει σε ενημερωτικές πινακίδες στην είσοδο της παραλίας. Τα κατοικίδια μετά από πρόσφατη τροποποίηση επιτρέπονται σε όλες τις παραλίες εκτός και αν η παραλία έχει αποκλειστική χρήση από λουόμενους.

Υπόψη ότι το άναμμα φωτιάς αν δεν απαγορεύεται ρητά στις σημάνσεις, σύμφωνα με τον περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νομό 220/1988, επιτρέπεται στην ύπαιθρο με σκοπό την παρασκευή ή το ζέσταμα φαγητού, αλλά το πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω πράξη οφείλει να λαμβάνει επαρκείς προφυλάξεις για την παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς και να έχει πάντοτε στη διάθεση του τα αναγκαία μέσα για να την κατασβέσει εντελώς μετά τη χρησιμοποίησή της. Οποιαδήποτε άλλη εστία φωτιάς χρειάζεται άδεια από την τοπική διοίκηση.

ΧΡΗΣΗ ΠΑΓΩΝΙΕΡΑΣ

Ελευθερία υπάρχει αναφορικά και με το θέμα «παγωνιέρας» στα κρεβατάκια που βρίσκονται κάτω στην παράλια αλλά όχι στα έπιπλα που ίσως υπάρχουν σε ιδιωτική περιουσία. Σε ιδιωτική περιουσία ο ιδιοκτήτης μπορεί να θέσει δικούς του κανονισμούς και όρους και περιορισμούς στην χρήση αυτών.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αναφορικά με το θέμα πληρωμής για κρεβατάκι, ομπρελά και παροχή υπηρεσιών στην παράλια σύμφωνα με τον Νόμο, οι Τοπικές Αρχές έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν οι ίδιες την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες τους ή να χορηγήσουν άδεια για τη διαχείρισή τους σε ιδιώτες. Γενικά δεν υπάρχει κάτι στον νόμο ή τους κανονισμούς που να απαγορεύει στους πολίτες να παίρνουν μαζί τους τα δικά τους φαγητά, ποτά ή τα δικά τους αντικείμενα σε οποιαδήποτε παράλια. Ίσως μόνο σε «ιδιωτικές παραλίες» αυτό να μπορεί να απαγορευθεί νόμιμα αλλά οι ιδιωτικές παράλιες είναι σχεδόν ανύπαρκτες στην Κύπρο. Τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου και κάποιας απόστασης μπροστά από το νερό όλες οι παράλιες είναι δημοσιές. Ασχέτως περίπτωσης η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων αποφασίζει για την τιμή χρέωσης του κρεβατιού και της ομπρέλας τα οποία βρίσκονται στην παραλία αλλά όχι για τα έπιπλα που μπορεί να βρίσκονται σε κήπους ή άλλη ακίνητη περιουσία ιδιωτική μπροστά από ξενοδοχεία ή εστιατόρια. Το 2008 αποφασίστηκε με ΚΔΠ 257/2008 ότι η τιμή θα είναι 2.50 το κρεβατάκι. Σημαντικό να αναφερθεί ότι η χρέωση βάσει του κανονισμού ισχύει για «κάθε ημέρα ή μέρος αυτής». Το εισιτήριο δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης κρεβατιού και ομπρέλας το οποίο δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο άτομο από εκείνο που πλήρωσε. Δεν υπάρχει δικαίωμα προκράτησης ή δέσμευσης με οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο.

Το 2015 αποφασίστηκαν οι ανώτατες τιμές για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και οργανωμένες παραλιακές δραστηριότητες (πχ ποδήλατο θάλασσας, κανό, τζετ σκι κτλ.) με την ΚΔΠ135/2015. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί φαινόμενο υπερχρέωσης ή μη έκδοσης απόδειξης, πρέπει να γίνεται άμεσα επώνυμη καταγγελία στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών (φαξ. 22-677230) ή στον Δήμο της περιοχής που ευρίσκεται η σχετική παραλία ή στην Ένωση Δήμων (τηλ.22-445170).

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ένωση Δήμων Κύπρου

Τηλ. 22445170,

Τηλεομοιότυπο: 22677230

email: endeky@cytanet.com.cy

website: www.ucm.org.cy

(Στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Κ περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των Δήμων Κύπρου) ΄

Ενωση Κοινοτήτων Κύπρου

Τηλ. 22672576,

Τηλεομοιότυπο: 22666405,

email: cuc@cytanet.com.cy

website: www.ekk.org.cy

(Στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Κ περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των Κοινοτικών Συμβουλίων Κύπρου)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΗΛ. Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία Ναυτικός Σταθμός Λεμεσού 25805372

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία Ναυτικός Σταθμός Λάρνακας 24804400

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία/ Ναυτικός Σταθμός Παραλιμνίου 23814410

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία/ Ναυτικός Σταθμός Αγίας Νάπας 23816438

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία Πάφου 26811390

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία Λατσιού 26805151

Υφυπουργείο Ναυτιλίας Τηλ. 25848100,

Τηλεομοιότυπο: 25848200

email: maritimeadmin@dms.gov.cy

website: www.dms.gov.cy

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΛ.

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Επαρχίας Αμμοχώστου 23834170 / 99489643

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Επαρχίας Λάρνακας 24304294 / 99489645

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Επαρχίας Λεμεσού 25817312 / 99486130

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Επαρχίας Πάφου 26821677 / 99489642

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Λατσιού 26815254 / 99489641

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Εκτάκτου Ανάγκης (Ασθενοφόρο, Αστυνομία, Πυροσβεστική): 112

CYMEPA

Τηλ. 25343311,

email: cymepa@cytanet.com.cy

www.cymepa.org.cy

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τηλ. 22691100,

Τηλεομοιότυπο: 22334696,

email: cytour@visitcyprus.com,

website: www.visitcyprus.com

*Φωτογραφία από Visit Cyprus, Παραλία Γλυκύ Νερό στην Αγία Νάπα

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,