Αναπομπές και νόμοι για μεταναστευτικό στην 1η Ολομέλεια της Βουλής της τελευταίας Συνόδου

Συνέρχεται στις 11.00 η Ολομέλεια της Βουλής στην 1η συνεδρία της 5ης και τελευταίας Συνόδου της παρούσας βουλευτικής θητείας έχοντας στην ημερήσια διάταξη τις αναπομπές δύο νόμων, την 28η τροποποίηση του Συντάγματος και τρία νομοσχέδια που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική.

Νωρίτερα, στις 9.30 θα συνέλθει εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για να εξετάσει τις αναπομπές των δύο νόμων, οι οποίοι ψηφίστηκαν μετά από προτάσεις νόμου που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κυπριανού και οι οποίοι προνοούν παράταση ισχύος των πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής που λήγουν στο τέλος του 2020 χωρίς να απαιτείται νέα υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή. Εκτιμάται ότι οι αναπομπές θα γίνουν αποδεκτές από την Ολομέλεια του νομοθετικού σώματος.

Η τροποποίηση του Συντάγματος στοχεύει ώστε να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα να ορίζεται δια νόμου η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

Επίσης το ένα νομοσχέδιο τροποποιεί τον περί Προσφύγων νόμο ώστε να παρασχεθεί εξουσία στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου, ταυτόχρονα με την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί του αιτήματος ασύλου, να εκδίδει απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης ή διάταγμα απέλασης σε μια ενιαία διοικητική πράξη, καθώς και να ρυθμιστεί το θέμα της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης.

Το δεύτερο νομοσχέδιο τροποποιεί τον βασικό νόμο, ώστε να καθοριστεί ότι προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας κατά απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων, ασκείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της εν λόγω απόφασης, καθώς και να συντμηθεί η προθεσμία άσκησης έφεσης.

Το 3ο νομοσχέδιο τροποποιεί τον βασικό νόμο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως ώστε απόφαση επιστροφής ή/και απομάκρυνσης αιτητή ασύλου να εκδίδεται ταυτόχρονα με την απορριπτική απόφαση επί αίτησης παραχώρησης διεθνούς προστασίας σε μία ενιαία διοικητική πράξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,