«Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης» εταιρειών τρίτων χωρών στην Κύπρο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Τη δημιουργία «Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης» εταιρειών τρίτων χωρών στην Κύπρο ενέκρινε, κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο την προσέλκυση περαιτέρω ξένων επενδύσεων στην Κύπρο, καθώς και την ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εταιρειών από τρίτες χώρες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου, σε συντονισμό με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, για τις εταιρείες που θα εντάσσονται στον «Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης» όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για εγγραφή και σύσταση της εταιρείας στην Κύπρο θα ολοκληρώνονται εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής των απαραίτητων εντύπων στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Στις περιπτώσεις που θα απαιτούνται πρόσθετες αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης, αυτές θα ολοκληρώνονται εντός 30 εργάσιμων ημερών, εξαιρουμένων της άδειας οικοδομής και της πολεοδομικής άδειας. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα είναι αρμόδιο για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Για να ενταχθούν στον «Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης» οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να πληρούν ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και οι επενδύσεις τους να έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Η φυσική παρουσία στην Κύπρο με προσωπικό και αυτοτελή γραφεία σε αδειοδοτημένους χώρους, καθώς και ο ελάχιστος κύκλος εργασιών ύψους € 500.000 ανά έτος τα τελευταία 3 έτη, είναι ορισμένα από τα απαιτούμενα κριτήρια.

Σημειώνεται ότι για σκοπούς διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, κατά την κάθοδο στην Κύπρο των συμμετεχόντων στον Μηχανισμό θα τηρούνται όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Κατερίνα Σολωμού στο τηλέφωνο 00357- 22867193 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ksolomou@meci.gov.cy.

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο «Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης» εταιρειών τρίτων χωρών στην Κύπρο, θα δημοσιοποιηθούν λίαν συντόμως.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,