Ο εκσυγχρονισμός του περί Αποδείξεως Νόμου και νομοθεσίας για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ανάμεσα στις προτάσεις που υιοθέτησε η Παράλληλη Βουλή για την Κοινωνία των Πολιτών – Δείτε όλες τις προτάσεις (vid)

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία, η δεύτερη Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών, τις εργασίες της οποίας προσφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης.

Κατά τη Σύνοδο, συζητήθηκαν και υιοθετήθηκαν οι προτάσεις των τεσσάρων επιτροπών που αποτελούν την εν λόγω Παράλληλη Βουλή:

  • της Επιτροπής Θεμάτων Πρεσβυτέρων Πολιτών,
  • της Επιτροπής Λειτουργίας και Ανάπτυξης των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
  • της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων και
  • της Επιτροπής Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης

Διαβαστε την Προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Β’ Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών

Η Ολομέλεια υιοθέτησε προτάσεις της Επιτροπής Θεμάτων Πρεσβυτέρων Πολιτών που αφορούν την ενεργοποίηση ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, την φροντίδα ηλικιωμένων και τις χαμηλές συντάξεις και την ποιότητα ζωής.  Υιοθετήθηκαν επίσης προτάσεις της Επιτροπής Λειτουργίας και Ανάπτυξης των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που αφορούν το σχεδιασμό και εκπόνηση σχεδίου δράσης για ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, την περιεκτική εξέταση όλων των σχετικών με τις ΜΚΟ νομοθεσιών και κανονισμών, τη δημιουργία ενιαίου μητρώου ΜΚΟ και την προβολή του έργου της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. 

Στη συνέχεια υιοθετήθηκαν οι προτάσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορούν την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και εκμετάλλευσης κατά  των γυναικών, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, την εισαγωγή του εθνικού κατωτάτου μισθού και την εισαγωγή του θεσμικού πλαισίου κοινωνικής οικονομίας, καθώς επίσης και την αναδιάρθρωση / εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου. 

Η Ολομέλεια υιοθέτησε επίσης τις προτάσεις της Επιτροπής Διαφάνειας, Θεσμών και Δικαιοσύνης που αφορούν την τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014 [91(Ι)/2014], τον εκσυγχρονισμό του περί Αποδείξεως Νόμου και νομοθεσίας για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, τη δημιουργία Διαδικτυακού Νομοθετικού Παρατηρητηρίου και τη συμπλήρωση κενών της νομοθεσίας περί ρητορικής μίσους.

Τέλος στη 2η Σύνοδο υιοθετήθηκαν προτάσεις για περιορισμένες καταστατικές αλλαγές.

Δείτε το βίντεο της Συνόδου :

Με πληροφορίες από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email