Ειδικά Σχέδια: Aναρτήθηκαν οι Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας για την περίοδο Ιουλίου

Σύμφωνα με ανάρτηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναρτήθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας οι αποφάσεις για τα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο 1/7-31/7.

Συγκεκριμένα, οι Αποφάσεις αφορούν στα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια:

  1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Απόφαση Αρ. 32, Κ.Δ.Π. 317/2020)
  2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή (Απόφαση Αρ. 33, Κ.Δ.Π. 318/2020)
  3. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 34, Κ.Δ.Π. 319/2020)
  4. Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Απόφαση Αρ. 35, Κ.Δ.Π. 320/2020)
  5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Απόφαση Αρ. 36, Κ.Δ.Π. 321/2020)
  6. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Απόφαση Αρ. 37, Κ.Δ.Π. 322/2020)

Επιπρόσθετα, δημοσιεύτηκε η περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 38) του 2020 (Κ.Δ.Π.323 /2020).

Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο από 1η έως 31η Ιουλίου 2020 θα εφαρμοστεί το νέο Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων που απευθύνεται σε αυτοτελώς εργαζομένους, οι οποίοι δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων είτε ως Φωτογράφοι, είτε ως Συνοδοί και Ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών, είτε ως Οδηγοί Ταξί.

Θα ακολουθήσει μεταγενέστερη ανακοίνωση για την ανάρτηση των αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια Ιουλίου 2020. Όλοι όσοι εμπίπτουν στους δικαιούχους των Ειδικών Σχεδίων θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy για να λάβουν το σχετικό επίδομα για την περίοδο Ιουλίου, νοουμένου ότι πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,