Επαφές Επιτρόπου Νομοθεσίας με το Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα ισότητας φύλων (pic)

Συνάντηση με τη Σύμβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα ισότητας φύλων, κ. Τζόζη Χριστοδούλου, πραγματοποίησε την Τετάρτη η Επίτροπος Νομοθεσίας κα Λουΐζα Ζαννέτου. H συνάντηση αφορούσε θέματα ισότητας φύλων,σεξισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βιας κατά των γυναικών.

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις :

Υπενθυμίζουμε ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής για εισαγωγή νέων οριζόντιων αξόνων που να ενισχύουν τους πυλώνες εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κα Τζόζη Χριστοδούλου ασχολείται με τα πιο κάτω:

— το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών μέσα στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών,
— την προώθηση θεσμοθετημένης στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και της ένταξης των έμφυλων ζητημάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών,
— την προβολή του ρόλου που η Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να διαδραματίσει προς την κατεύθυνση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
— την αξιοποίηση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Κράτος μέλος της ΕΕ που διατηρεί άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά Κράτη, στην προώθηση δράσεων που αφορούν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών και στην προώθηση της ισότητας, των ίσων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών για όλες και για όλους,
— την εμπλοκή και ανάπτυξη συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών για προώθηση των προαναφερθεισών δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,