Δώρος Ιωαννίδης:”Δεν δέχομαι η κριτική αποφάσεων να οδηγεί σε υπόσκαψη και περιφρόνηση της δικαιοσύνης”

Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού: Παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην επικοινωνία ο εμπρησμός κεραίας τηλεπικοινωνιών