Η «κούρσα» και οι παρατυπίες του διορισμού των νέων Δικαστών