Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για απόσυρση του νομοσχεδίου υπό τον τίτλο: «Ο περί Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθολικού Νόμος»

Οδηγίες για καταχώρηση εγγράφων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών σε φακέλους εταιρειών που επηρεάζονται από κυρώσεις ΕΕ και ΟΗΕ κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας

Εγκύκλιος αρ. 1684 ημερομηνίας 06/12/2021 σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19

Συμμετοχή του ΠΔΣ στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων