Οδηγίες για καταχώρηση εγγράφων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών σε φακέλους εταιρειών που επηρεάζονται από κυρώσεις ΕΕ και ΟΗΕ κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας

Εγκύκλιος αρ. 1684 ημερομηνίας 06/12/2021 σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19

Συμμετοχή του ΠΔΣ στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Ανακοίνωση ΠΔΣ – Υπουργείο Οικονομικών – Ερμηνευτική Εγκύκλιος 50 – Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

«Παροχή Υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό, μεταρρύθμιση και συγγραφή ενός σύγχρονου περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113)» – Ανακοίνωση ΠΔΣ