Ως έκφραση «λαϊκισμού» χαρακτηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών την ομόφωνη απόρριψη της αναπομπής για το ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό

Ως μια έκφραση του «συνήθους λαϊκισμού», χαρακτηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών την ομόφωνη απόρριψη από τα κοινοβουλευτικά κόμματα την αναπομπής του περί ΦΠΑ νόμου για μείωσε του συντελεστή ΦΠΑ στο Ηλεκτρικό Ρεύμα.

Στην ανακοίνωση το Υπουργείο αναφέρεται στις ενέργειες της Κυβέρνησης για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως σημειώνεται, η Κυβέρνηση ανέλαβε πρώτη πρωτοβουλία μαζί με την ΑΗΚ, πριν από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, και πριν καν τεθούν σε εφαρμογή οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές της εργαλειοθήκης, μειώνοντας την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10%. Προστίθεται ότι η Κυβέρνηση προχώρησε ακόμη περισσότερο, με τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τους ευάλωτους καταναλωτές από 19% σε 5% για περίοδο 6 μηνών.  Ακολούθως, αναφέρεται, ανταποκρινόμενη στην έκκληση της Βουλής, για περαιτέρω μείωση, το Υπουργείο Οικονομικών πρότεινε την οριζόντια μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα για όλους τους οικιακούς καταναλωτές από 19% σε 9% για περίοδο 3 μηνών.

Η Κύπρος, σημειώνει επίσης το Υπουργείο, είναι από τις χώρες που προχώρησαν στις μεγαλύτερες διευκολύνσεις και μείωση του κόστους που επιβαρύνει τον καταναλωτή από την αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, συνεχίζοντας παράλληλα να παρέχει στήριξη για την απεξάρτηση των νοικοκυριών από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις στην Κύπρο ήταν σημαντικά χαμηλότερες από ότι σε άλλα κράτη μέλη και παρά το γεγονός ότι η φορολογία στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι από τις χαμηλότερες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

«Αντί να εκτιμηθεί η θέση και οι ενέργειες της Κυβέρνησης, τα πολιτικά κόμματα ομόφωνα απέρριψαν την αναπομπή της Κυβέρνησης για τη ψήφιση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2021, για καθολική και επ’ αόριστο μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από 19% σε 9%. Μια πρόταση νόμου, χωρίς στόχευση, με σημαντικότατο δημοσιονομικό κόστος», συμπληρώνει το Υπουργείο.

Η πρόταση αναφέρει ακόμα, επεκτείνεται στο διηνεκές, σε αντίθεση με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας για το ΦΠΑ και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο κοινοτικό κεκτημένο που αφορούν τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, και τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος της ευρωζώνης καθώς και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εν τη ουσία, αναφέρεται, μεταφράζεται σε εσαεί επιδότηση των ρύπων και καταστρατηγεί την πολιτική για την πράσινη μετάβαση.

«Η θέση αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί παρά μόνο ως μια έκφραση του συνήθους λαϊκισμού.  Ως Υπουργείο Οικονομικών δεν είμαστε διατεθειμένοι να θέσουμε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των δημοσίων εσόδων, των οποίων η χρησιμότητα αποδείχθηκε τόσο κατά την διάρκεια της πανδημίας όσο και για την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση του 2013.Σκοπεύουμε επίσης να διαφυλάξουμε τη θέση και την αξιοπιστία της Κύπρου έναντι των κοινοτικών θεσμών, που απαιτούν από εμάς δημοσιονομική σταθερότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,