Παρουσίαση Κρατικών Ενισχύσεων από το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

Με πρωτοβουλία της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων κας Στέλλας Μιχαηλίδου, το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού διοργανώνει την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ. – 3:00 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης στο ισόγειο του Υπουργείου Οικονομικών, παρουσίαση σχετικά με την άντληση κεφαλαίων μέσω της χρήσης κυρίως των Απαλλακτικών Κανονισμών και των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με έμφαση στον Τομέα Τουρισμού ενόψει και της εφαρμογής των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι κρατικές ενισχύσεις που παραχωρούνται βάσει των Απαλλακτικών Κανονισμών κρίνονται ως συμβατές με την εσωτερική αγορά και με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν επιπρόσθετες ενισχύσεις σε εξειδικευμένους τομείς, πέραν των ορίων που θέτουν οι ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευρύνει διαρκώς το πεδίο εφαρμογής των Απαλλακτικών Κανονισμών με νέες κατηγορίες ενισχύσεων και αυξάνει τα περιθώρια για εγκρίσεις σε επίπεδο κράτους μέλους, καθιστώντας τους Απαλλακτικούς Κανονισμούς ως μία ακόμα επιλογή που μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με τον Κανονισμό De Μinimis. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες ενίσχυσης εγκρίνονται από την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Επιπρόσθετα, βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών υπάρχει η οδός προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λήψη σχετικής έγκρισης για επενδύσεις που δεν προνοούνται στους Απαλλακτικούς Κανονισμούς πέραν των περιφερειακών ενισχύσεων που παραχωρούνται βάσει του Περιφερειακού Χάρτη.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,