Οδηγίες για καταχώρηση εγγράφων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών σε φακέλους εταιρειών που επηρεάζονται από κυρώσεις ΕΕ και ΟΗΕ κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας

Συναντήσεις με τους Προέδρους των δύο δικαιοδοτικών οργάνων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν χθες οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας