Ο ΠΔΣ τίμησε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Αχιλλέα Δημητριάδη

Επιθεωρήσεις για αδήλωτη εργασία στον κατασκευαστικό τομέα, ανακοίνωσε το Υπ. Εργασίας