Πρόσκληση Υπ. Εσωτερικών για δήλωση συμμετοχής στην ομάδα για την αντιμετώπιση εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων

Υπουργείο Εσωτερικών: Θα εξετάζονται οι αιτήσεις πολιτογράφησης που έχουν κατατεθεί πριν την 31η Ιανουαρίου 2020