Μαρτυρικό υλικό στις ιδιωτικές ποινικές διώξεις

Αρνητική η πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως του ΔΕΕ για την επωνυμία “χαλλούμι”