Νέα εποχή στην έκδοση Πολεοδομικών αδειών – Δείτε την Πολιτική Αδειοδότησης

Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής παρουσίασε την Τετάρτη τη νέα Πολιτική Αδειοδότησης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών. Κατα τη διάρκεια της παρουσίασης ο κ. Νουρής ανέφερε ότι μέχρι σήμερα ο χρόνος που κατά μέσο όρο απαιτείται για την απόκτηση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση κατοικίας είναι σχεδόν 18 μήνες κι αφορά μια διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα, είτε πρόκειται για έργο εκατομμυρίων, είτε πρόκειται για μια απλή κατοικία.

Διαβάστε αυτούσια την παρουσίαση του Υπουργού Εσωτερικών

Ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η ανάπτυξη και σύμφωνα με την οποία, από την 1η Οκτωβρίου 2020 οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν σε όλες τις πολεοδομικές αρχές της χώρας, δηλαδή :

-στα Επαρχιακά Γραφεία της Πολεοδομίας αλλά και

-στους τέσσερεις μεγάλους Δήμους που είναι σήμερα Πολεοδομικές αρχές, δηλαδή τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες και θα εξετάζονται, θα ελέγχονται και εφόσον είναι πλήρεις θα εκδίδουν ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ εντός 20 ημερών εάν αυτές κατατεθούν σε έντυπη μορφή.

-Εάν οι αιτήσεις κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή, κάτι που αυτή τη χρονική στιγμή θα μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στα Επαρχιακά Γραφεία της Πολεοδομίας και όχι στους τέσσερεις Δήμους που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, οι πολεοδομικές άδειες θα εκδίδονται σε ΔΕΚΑ ΜΟΛΙΣ ΜΕΡΕΣ.

-Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή τέθηκε η 31η Δεκεμβρίου του 2021.

-Από την 1η Ιανουαρίου του 2022 ΟΛΕΣ οι πολεοδομικές άδειες μέχρι δύο μονάδων κατοικίας θα εκδίδονται από ΟΛΕΣ τις αρχές αδειοδότησης μέσα σε 10 μέρες.

Με την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας ο αιτητής θα πρέπει να επανέλθει για να εξασφαλίσει και την απαραίτητη για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, άδεια οικοδομής.

Στη βάση των όσων ανέφερα προηγουμένως ο αιτητής υποβάλλει στις Οικοδομικές Αρχές την αίτησή του στη νέα απλουστευμένη της μορφή. Σημαντικά απλοποιημένη έχει καταστεί και η λίστα των τελών που θα πρέπει να καταβάλλονται.  

Οι οικοδομικές αρχές στις οποίες από 1ης Οκτωβρίου 2020 μπορούν να υποβάλλονται τόσο οι οικοδομικές αιτήσεις αλλά και άδειες διαίρεσης, εκεί και όπου απαιτείται, είναι :

 -Τα επαρχιακά γραφεία των επαρχιακών διοικήσεων αλλά και

-το σύνολο των 30 Δήμων που λειτουργούν στις περιοχές που ελέγχονται από την Δημοκρατία μαζί με την Κοινότητα του Αγίου Τύχωνα.

Εάν η κατάθεση της αίτησης είναι σε έντυπη μορφή τότε ο χρόνος έκδοσης θα είναι όπως και στην πολεοδομική άδεια: 20 μέρες.

Στις υπηρεσίες του ΥΠΕΣ όμως, δηλαδή στις επαρχιακές διοικήσεις από την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά. Σε αυτή την περίπτωση η άδεια οικοδομής θα εκδίδεται σε δέκα μόλις μέρες.

Ο κ. Νουρής αναφέρθηκε επίσης και στο Νομοσχέδιο με τίτλο «Επενδυτικός Νόμος», το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή κι αφορά την αδειοδότηση των μεγάλων επενδύσεων πέραν των 25 εκατομμυρίων ευρώ.” Όταν ψηφιστεί σε Νόμο το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο φιλοδοξούμε να επιτυγχάνεται η αδειοδότηση αυτών των ευεργετικών για τον τόπο επενδύσεων κατά μέγιστο σε δώδεκα μήνες. Μεγάλη καινοτομία αυτού του Νομοσχεδίου αποτελεί η υιοθέτηση του θεσμού του project manager, ώστε να διευκολύνεται ο επενδυτής αλλά και οι αδειοδοτούσες αρχές”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το πλήρες κείμενο της παρουσιασης πατήστε εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,