Παρουσίαση έκδοσης του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τον αντίκτυπο των μέτρων που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας στα δικαιώματα του παιδιού

Την ανάγκη για αποπολιτικοποίηση του θέματος των αγνοουμένων και για επίσπευση της διαδικασίας αναζήτησής τους, τονίζουν εμπειρογνώμονες των ΗΕ

Συνάντηση ΠΔΣ με Επιτροπή Κυρώσεων και διευκρινιστικές απαντήσεις από Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την 5η δέσμη κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας