Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή προς απάντηση ανακοίνωσης του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών

Σύμβαση Δανείου Societe Generale και Καταχρηστικές Ρήτρες – Πρόσφατη Απόφαση

Νέος νόμος ενδυναμώνει την προστασία Καταναλωτή: «Μάθε τα δικαιώματά σου και διεκδίκησέ τα»

ΥΠΟΙΚ: Ύψιστης σημασίας το πολυνομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών και μεταρρύθμιση δικαιοσύνης

ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Επιτέλους η Κυβέρνηση ενέκρινε το νομοσχέδιο για τις καταχρηστικές ρήτρες

Έκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε εταιρεία σύμφωνα με τον περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμο του 2004

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών καταγγέλλει διοργανωτές ταξιδιών που παραβιάζουν τις διατάξεις του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου