ΥΠΟΙΚ: Ύψιστης σημασίας το πολυνομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών και μεταρρύθμιση δικαιοσύνης

«Υψίστης σημασίας» χαρακτηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών το πολυνομοσχέδιο που αφορά την προστασία των καταναλωτών, καθώς και τα νομοσχέδια που άπτονται του θέματος της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, με την Κυβέρνηση να καλεί τα κόμματα να τα ψηφίσουν το συντομότερο δυνατό.

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τις χθεσινές αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, σε σχέση με θέματα προστασίας των καταναλωτών και δανειοληπτών. Όπως αναφέρεται, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 13/11/2020 και κατέθεσε στη Βουλή στις 26/11/2020 πολυνομοσχέδιο το οποίο παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) για να επιβάλλει τις πρόνοιες των νόμων που άπτονται της προστασίας των καταναλωτών.

To Πολυνομοσχέδιο, «Ο Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2020» το οποίο έτυχε ευρύτατης διαβούλευσης, μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα στην ΥΠΚ να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα ύψους έως και 500 χιλιάδων Ευρώ, για όλες τις παραβάσεις του νόμου, προστίθεται.

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στην ΥΠΚ να καταχωρεί αιτήσεις στο δικαστήριο για έκδοση απαγορευτικών διαταγμάτων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, είτε μετά από καταγγελία είτε μετά από διαπίστωση λειτουργών, υπάρχουν παραβάσεις.

Ακόμη, καταργεί την αυτοδίκαιη αναστολή της είσπραξης του προστίμου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, ενώ, όπως αναφέρεται, διασφαλίζει τη δυνατότητα σε καταναλωτές να εγείρουν αγωγή εναντίον δικαστηρίου για αποκατάσταση ή και καταβολή αποζημίωσης.

Ο νόμος αυτός είναι πολύ σημαντικός αφού διορθώνει μια διαχρονική στρέβλωση, δίνοντας για πρώτη φορά στην ΥΠΚ τη νομική ευχέρεια για αποτελεσματική εφαρμογή σημαντικών νομοθεσιών, όπως ο νόμος για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και των εγγυήσεων, λέει το ΥΠΟΙΚ. Η απουσία αυτής της ρύθμισης, συνεχίζει, επέτρεπε στους παραβάτες να μην προβαίνουν σε άμεση διόρθωση ή αποκατάσταση.

«Με την ενίσχυση των εξουσιών της ΥΠΚ διορθώνεται ουσιαστικά το εύρημα σε δικαστικές αποφάσεις αναφορικά με τη μη εκτελεστότητα των διοικητικών αποφάσεων του Διευθυντή της Υπηρεσίας» σημειώνεται.

Ως προς την αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ για δημιουργία ανεξάρτητου θεσμικού φορέα που θα εξετάζει εξωδικαστικά την σωστή εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει ότι το νέο πλαίσιο εκποιήσεων, όπως αυτό ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων τον Αύγουστο του 2019, παρέχει τη δυνατότητα εξωδικαστικά για προσφυγή (έφεση για παραμερισμό σκοπούμενης της ειδοποίησης σκοπούμενης πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου) των  δανειοληπτών με ΜΕΔ στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για εξέταση παραπόνων τους κατά τραπεζών που αφορούν μεταξύ άλλων υπερχρεώσεις και παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας.

«Αν ο Επίτροπος διαπιστώσει παραβίαση εκ μέρους της Τράπεζας του κώδικα, ο δανειολήπτης θα δικαιούται να προσφύγει στο δικαστήριο το οποίο θα εκδίδει αυθημερόν διάταγμα για αναστολή της εκποίησης της ενυπόθηκης κατοικίας του ή της επαγγελματικής του στέγης. Επίσης περιλαμβάνει πρόσθετο λόγο προσφυγής την περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα αρνήθηκε να προσέλθει ή δεν προσήλθε σε διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείου» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η θέση της Κυβέρνησης «ήταν και είναι ξεκάθαρη ως προς το πλαίσιο εκποιήσεων. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τους καταθέτες μέσω της ύπαρξης ενός σταθερού και ισχυρού νομικού πλαισίου το οποίο θα διέπει τους εξωδικαστικούς φυσικούς και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς παράλληλα με την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου αφερεγγυότητας έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των ΜΕΧ. Και είναι προς προστασία των καταθετών συμπολιτών μας που πρέπει να διασφαλιστεί ότι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν στρατηγικά να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο».

Ιδιαίτερα σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση είναι και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης ώστε οι αποφάσεις να παίρνονται εντός σύντομου χρονικά διαστήματος, κάτι για το οποίο η Κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει προτάσεις στη Βουλή, λέει το ΥΠΟΙΚ.

«Το πολυνομοσχέδιο που αφορά την προστασία των καταναλωτών και τα νομοσχέδια που άπτονται του θέματος της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης είναι υψίστης σημασίας και η Κυβέρνηση καλεί τα Κόμματα να τα ψηφίσουν το συντομότερο δυνατό» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,