Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών καταγγέλλει διοργανωτές ταξιδιών που παραβιάζουν τις διατάξεις του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καταγγέλλει τον αδειούχο Διοργανωτή ταξιδιών  με έδρα τη Λεμεσό και γενικά όλους τους αδειούχους Διοργανωτές ταξιδιών οι οποίοι παραβιάζουν Διατάξεις του  περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου του 2017, Ν.186(Ι)/2017, στην Υπηρεσία Προστασίας  Καταναλωτή.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Συνδέσμου Καταναλωτών, ο αδειούχος διοργανωτής ταξιδιών με έδρα τη Λεμεσό, όπως πιθανώς και άλλοι διοργανωτές ταξιδιών σε παρόμοιες περιπτώσεις, εισέπραξε ένα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων, για πραγματοποίηση οργανωμένου ταξιδιού στη Γαλλία τον Απρίλιο του 2020. Το ταξίδι ακυρώθηκε  στις αρχές Μαρτίου 2020 λόγω έκτακτων περιστάσεων και ο διοργανωτής αρνείται να επιστρέψει το πλήρες ποσό που εισέπραξε, κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου Ν.186(Ι)/2017.

Στα άρθρα του νόμου που επικαλείται ο Σύνδεσμος αναφέρεται ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ο ταξιδιώτης δικαιούται την πλήρη επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση» και προσθέτει ότι ο νόμος αναφέρει περαιτέρω ότι ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα χρήματα που εισέπραξε για ένα οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε λόγω έκτακτων περιστάσεων, το αργότερο μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την ακύρωση του οργανωμένου ταξιδιού.

 Συνεχίζοντας ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι ο αδειούχος διοργανωτής, παρά τα επίμονα αιτήματα των ταξιδιωτών που πλήρωσαν για το ταξίδι, αρνείται με διάφορες προφάσεις να επιστρέψει το πλήρες ποσό που εισέπραξε για τη διοργάνωση του ταξιδιού στο Παρίσι, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 11 εδάφιο 4 του Ν.186(Ι)/2017.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η νομοθεσία διαλαμβάνει επίσης πως όλοι οι αδειούχοι διοργανωτές οι οποίοι επέλεξαν ως εξασφάλιση των ταξιδιωτών  σε περίπτωση αφερεγγυότητας την τραπεζική  εγγύηση, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν τις λεπτομέρειες της τραπεζικής τους εγγύησης στο Εγκεκριμένο Σώμα από τον Υπουργό Ενέργειας, που είναι ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου. Το Εγκεκριμένο Σώμα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι το ποσό της τραπεζικής εγγύησης που καταθέτει ο διοργανωτής, είναι αυτό που προβλέπεται από τη νομοθεσία και είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες της επιστροφής όλων των χρημάτων που καταβλήθηκαν, προσθέτει ο Σύνδεσμος.

 Αναφέρει επίσης ότι η χρήση της τραπεζικής εγγύησης γίνεται αμέσως αφού διαπιστωθεί ότι κάποιος διοργανωτής αδυνατεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.186(Ι)/2017.

Στην καταγγελία ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι το σύνολο των εισπραχθέντων χρημάτων για το ακυρωθέν ταξίδι είναι πέραν των €150000 (εκατό πενήντα χιλιάδες) και αναφέρει ότι αναμένει από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως Αρμόδια Αρχή, τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποτελεσματική του  Νόμου και την άμεση  ενεργοποίηση από το Εγκεκριμένο Σώμα της τραπεζικής εγγύησης που κατέθεσε ο συγκεκριμένος Διοργανωτής ταξιδιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,