Επιβολή διοικητικού προστίμου σε εταιρεία σύμφωνα με τον περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμο του 2004

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την επιβολή διοικητικού προστίμου, στην εταιρεία Jetivo Enterprises Ltd, για παράβαση του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου.

Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία σε σχέση με ακατάλληλους/ επικίνδυνους αναπτήρες που η εταιρεία διέθεσε στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία κατά τη διενέργεια ελέγχων στην αγορά, εντόπισε σε διάφορα υποστατικά αναπτήρες, οι οποίοι δεν έφεραν τον απαιτούμενο μηχανισμό ασφάλειας για παιδιά. Κατόπιν στοιχείων που λήφθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι αναπτήρες διανέμονταν από την εταιρεία Jetivo Enterprises Ltd. Ως εκ τούτου, επιδόθηκε στην εταιρεία σχετική Ειδοποίηση, μέσω της οποίας ζητήθηκαν διάφορες πληροφορίες και στοιχεία τα οποία παρέλειψε να υποβάλει στην Υπηρεσία, εντός της τακτής προθεσμίας.

Μετά από εξέταση της υπόθεσης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην εταιρεία Jetivo Enterprises Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000.

Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,