Διευκρίνιση όσον αφορά την παράταση που δόθηκε για την καταχώριση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στην «τελική λύση» για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών

Οδηγίες για καταχώρηση εγγράφων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών σε φακέλους εταιρειών που επηρεάζονται από κυρώσεις ΕΕ και ΟΗΕ κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας