Διορία καταχώρισης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών

Ο ΠΔΣ ενημερώνει τα Μέλη του ότι η Έφορος Εταιρειών έχει λάβει τη θέση ότι η διορία της 29ης Φεβρουαρίου 2024 που έχει τεθεί για την καταχώριση των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρεί αναφορικά με εταιρείες που είχαν καταχωρίσει τα στοιχεία στην ενδιάμεση λύση μέχρι 13 Νοεμβρίου 2023, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ αναφορικά με εταιρείες στις οποίες υπάρχει οποιοδήποτε εμπίστευμα στη μετοχική δομή τους, έστω και εάν είχε γίνει καταχώριση στην ενδιάμεση λύση μέχρι 13 Νοεμβρίου 2023.

Συνεπώς, σύμφωνα με τη θέση της Εφόρου Εταιρειών, για όσες εταιρείες στις οποίες στη μετοχική δομή τους υπάρχει εμπίστευμα η διορία για καταχώριση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στην τελική λύση είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023.

Ο ΠΔΣ διαφωνεί με τη θέση της Εφόρου Εταιρειών, η οποία θέση είναι αντίθετη με την υποπαράγαρφο (4) της παραγράφου 10 της βασικής Οδηγίας, η οποία προστέθηκε με την ΚΔΠ 401/2023, και έχει την άποψη ότι με βάση το λεκτικό και την ερμηνεία της εν λόγω υποπαραγράφου η διορία της 29ης Φεβρουαρίου 2024 ισχύει για όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως αν στη μετοχική δομή τους υπάρχει εμπίστευμα, οι οποίες είχαν προβεί σε καταχώριση στην ενδιάμεση λύση μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2023, και ως εκ τούτου έχει προβεί σε σχετικές παραστάσεις προς την Έφορο Εταιρειών.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,