Επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) σε συνέχεια της ανακοίνωσής με θέμα «Ανακοίνωση Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» ημερομηνίας 14/03/2024, ενημερώνει ότι στις περιπτώσεις αλλαγής αξιωματούχων/συνεταίρων σε μια εταιρεία/συνεταιρισμό είναι ευθύνη των νέων αξιωματούχων/συνεταίρων μιας εταιρείας/συνεταιρισμού πριν από την αποδοχή του διορισμού τους, να προβούν σε σχετική έρευνα κατά πόσο μια εταιρεία/συνεταιρισμός έχει δηλώσει τους πραγματικούς δικαιούχους στο σύστημα των πραγματικών δικαιούχων του ΤΕΕΔΙ.

Διαφορετικά σε περίπτωση αλλαγής αξιωματούχων/συνεταίρων σε μια εταιρεία/συνεταιρισμό, οι χρηματικές επιβαρύνσεις θα επιβαρύνουν τους αξιωματούχους/συνεταίρους που είναι διορισμένοι κατά την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων.

πηγή: Έφορος Εταιρειών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,