Για την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, τις εικονικές μεταγραφές και την κατάθεση Παπασταύρου

Ο Περί της Καταπολέμησης της χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος του 2017 (Ν.180(Ι)/17) και η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.

Τριάντα τρείς κλήσεις σε ποδοσφαιρικά σωματεία για υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων από την Επ. Δεοντολογίας