Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις τόσο από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, όσο και από πλευράς Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας