Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέλαβε την ετήσια έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτρόπου Πληροφοριών

Εκφώνηση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με την ευκαιρία της επίδοσης της Ετήσιας Έκθεσης 2020 στον Πρόεδρο της Κυπ. Δημοκρατίας