Ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού

H Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, ανακοινώνει ότι σε συνεδρία της ημερομηνίας 4/7/2023 και μετά από μελέτη γραπτών και προφορικών καταγγελιών και μαρτυριών και μετά από μελέτη όλων των στοιχείων που είχε ενώπιον της, αποφάσισε όπως:

1. Διορίσει ερευνώντες λειτουργούς για υπόθεση ασυμβίβαστου και ενδεχομένως διαφθοράς στο αεροβόλο πιστόλι.

2. Διορίσει ερευνώντες λειτουργούς για να διερευνήσουν πιθανές πράξεις διαφθοράς και ασυμβίβαστου στην Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.

3. Διορίσει ερευνώντες λειτουργούς για να ερευνήσουν υπόθεση εναντίον λειτουργού στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για ασυμβίβαστο.

4. Διορίσει ερευνώντες λειτουργούς για διερεύνηση ενδεχόμενης διαφθοράς και ασυμβίβαστου στην Ομοσπονδία Τζούντο.

5. Διορίσει εξειδικευμένους ερευνώντες λειτουργούς για να διερευνήσουν διαφθορά στην Σκοπευτική Ομοσπονδία καθώς επίσης και να

6. Διορίσει εξειδικευμένους ερευνώντες λειτουργούς για διαφθορά στα σκοπευτήρια που βρίσκονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ερευνώντες λειτουργοί θα κληθούν να υπογράψουν τους όρους εμπιστευτικότητας και να τους παραδοθούν οι όροι εντολής τους στις 11/07/2023 και ώρα 6 μ.μ..

Η Επιτροπή θα ενημερώνει όταν και όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες και αναλόγως της πορείας των ερευνών.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,