Ο Περί της Καταπολέμησης της χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος του 2017 (Ν.180(Ι)/17) και η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.

Διπλασιάζεται ο αριθμός δικαστών στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας

Σημαντικό το έργο της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου, ανέφερε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα ΗΕ