Ο Περί της Καταπολέμησης της χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος του 2017 (Ν.180(Ι)/17) και η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.

Οι Οικειοθελείς Παροχές του Εργοδότη προς τον Εργοδοτούμενο του και η προστασία του 13ου μισθού στην Κυπριακή Έννομη Τάξη