Αποτελέσματα έρευνας για τα μαθήματα του Νομικού Συμβουλίου

Μεταξύ των μηνών Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2020 διεξήχθη έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου μέσω ανωνυμοποιημένης διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία είχε, μεταξύ άλλων, ως σκοπό όπως αξιολογήσει τις αντιλήψεις των διδασκόντων σε κυπριακά τμήματα νομικής ή νομικές σχολές ως προς τη βαρύτητα των εξεταζόμενων από το Νομικό Συμβούλιο μαθημάτων για την κτήση της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Η έρευνα διεξήχθη υπό την επιστημονική επιμέλεια ομάδας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης και την οποία αποτελούσαν η Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Σχολής Χριστίνα Ιωάννου, και ο επιστημονικός συνεργάτης της Σχολής Δημήτρης Κούρτης.


Στην έρευνα συμμετείχαν αποκλειστικά διδάσκοντες σε τμήματα νομικής ή νομικές σχολές κυπριακών πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή καθεστώτος εργοδότησης. Υπήρξε μια αρκετά ευρεία συμμετοχή διδασκόντων στα κυπριακά πανεπιστήμια. Η έρευνα υπήρξε καθαρά ποσοτική, με σκοπό τη διαπίστωση αντιλήψεων που υπάρχουν μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Συνιστά τμήμα της ευρύτερης προσπάθειας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για αξιοποίηση εργαλείων κοινωνικής έρευνας στη μελέτη των νομικών φαινομένων.


Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σήμερα σε ποσοτική μορφή και αποδίδουν αποκλειστικά τις αντιλήψεις των διδασκόντων ως ανωτέρω. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν όπως αξιολογήσουν τη βαρύτητα των μαθημάτων επιλέγοντας μεταξύ τριών επιλογών: υποχρεωτικό, επιλεγόμενο και μη αναγκαίο. Είναι ευνόητο ότι τα αποτελέσματα αποδίδουν ποσοτικοποιημένες αντιλήψεις των διδασκόντων σε κυπριακά πανεπιστήμια και συνιστούν απλώς ένα εργαλείο προς αξιοποίηση. Είναι επίσης αυτονόητο ότι δεν συνεπάγεται πως οι διοργανωτές της έρευνας συμμερίζονται τις απόψεις των συμμετεχόντων, αλλά απλώς τις καταγράφουν. Η έρευνα περιλαμβάνει και άλλες πτυχές που αφορούν τα διδασκόμενα μαθήματα στα κυπριακά πανεπιστήμια. Αυτές θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

Για να δείτε την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων πατήστε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,