Ε. Βενιζέλος: «Πανδημία, Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δημοκρατία»