Αρμοδιότητα και ευθύνη για τη λειτουργία των δικαστηρίων

Ανώτατο Δικαστήριο Ηνωμένων Πολιτειών: Οι σχολιασμένοι νόμοι δεν καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας