Σε εφαρμογή από 1η Μαρτίου το Lobbying υπενθυμίζει η Αρχή κατά της Διαφθοράς

Σε εφαρμογή τέθηκε από την 1η Μαρτίου του 2024 όλες οι πρόνοιες του Νόμου που αφορά στον περί Διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων Νόμο (Lobbying), υπενθυμίζει την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία αναφέρει ότι εφαρμόσθηκαν ταυτόχρονα όλες οι υποχρεώσεις, τόσο των αξιωματούχων όσο και των λομπιστών.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Αρχή αναφέρει πως έχει αρχίσει και λαμβάνει έντυπα επικοινωνίας από Αξιωματούχους (L10), στο πλαίσιο εφαρμογής της Νομοθεσίας, με πρώτο τον Έφορο Φορολογίας και διαφαίνεται ότι οι Αξιωματούχοι έχουν αντιληφθεί τις υποχρεώσεις, που έχουν δυνάμει του Νόμου.

Διευκρινίζει ότι παράλειψη συμπλήρωσης και υποβολής του εν λόγω εντύπου στην Αρχή, αποτελεί ποινικό αδίκημα με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5.000 ή/και τις δύο αυτές ποινές.

Όπως σημειώνει η Αρχή θα προχωρήσει στην αντιπαραβολή των εν λόγω εντύπων από Αξιωματούχους σε συνάρτηση με τις εξαμηνιαίες εκθέσεις των εγγεγραμμένων προσώπων (λομπιστών), οι οποίες θα υποβληθούν για πρώτη φορά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2024.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: