Δ. Ιωαννίδης: Ανάγκη τροποποίησης Διαδικαστικού Κανονισμού για καταχώρηση υποθέσεων τις Κυριακές και τις αργίες

Την ανάγκη τροποποίησης του διαδικαστικού κανονισμού έτσι ώστε να επιτρέπεται η καταχώρηση υποθέσεων που αφορούν παραβάσεις των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας, βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, και αιτήσεων για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων αναστολής εργασιών υποστατικών από το Δικαστήριο, εκφράζει ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη ο περί Δικαστηρίων Νόμος στην Κύπρο και συγκεκριμένα το άρθρο 60 του Νόμου, ορίζει ότι τα Επαρχιακά Δικαστήρια και τα Κακουργιοδικεία παραμένουν κλειστά τις Κυριακές και τις Δημόσιες Αργίες. Το άρθρο 60 του Νόμου αναφέρει επί λέξει: «Επιφυλασσoμέvoυ oπoιoυδήπoτε διαδικαστικoύ καvovισμoύ, τo Αvώτατo Δικαστήριo, κάθε Επαρχιακό Δικαστήριo και κάθε Κακoυργoδικείo παραμέvoυv αvoικτά καθόλη τη διάρκεια τoυ έτoυς, εκτός τωv Κυριακώv και τωv δημόσιωv αργιώv». Η καταχώρηση υποθέσεων επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν υποθέσεις άσκησης βίας στην οικογένεια και ψυχασθενών, συμπλήρωσε ο κ. Ιωαννίδης. Είπε, επίσης, ότι η τροποποίηση του διαδικαστικού κανονισμού γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Γιώργος Σαββίδης προχώρησε στην ετοιμασία επιστολής προς το Ανώτατο Δικαστήριο με την οποία εισηγείται τροποποίηση των διαδικαστικών θεσμών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης ποινικών υποθέσεων τόσο τα Σαββατοκύριακα όσο και τις δημόσιες αργίες, σε περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση έκδοση προσωρινών διαταγμάτων από το Δικαστήριο.

Διαβάστε περισσότερα: Eισήγηση Υπουργού Δικαιοσύνης για έκδοση δικαστικών διαταγμάτων τα Σ/κ και τις αργίες

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,