Χ. Κληρίδης: H έννοια του Κράτους Δικαίου στην Κύπρο υστερεί τα μέγιστα – Διολισθαίνουμε σε “Quasi”

Ο δικηγόρος και καθηγητής νομικής Δρ. Χρίστος Κληρίδης σε άρθρο του με τίτλο Quasi Κράτος Δικαίου”, αναλύει μέσα από παραδείγματα, τα χαρακτηριστικά ενός Κράτος Δικαίου και υποστηρίζει πως στην Κύπρο η έννοια αυτή, υστερεί τα μέγιστα.

Σύμφωνα με το άρθρο, η έννοια του Κράτους Δικαίου, δεν περιορίζεται πλέον στην αρχή ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 28 του Συντάγματος και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων  του Ανθρώπου. Ως μια έννοια ανεξάντλητη, όπως τη χαρακτηρίζει, εμπεριέχει μεταξύ άλλων τις έννοιες της δημοκρατίας, της ισότητας, της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας της δικαιοσύνης και του σύγχρονου δικαίου.

Διαβάστε το άρθρο στη Δεξαμενή Νομικής Σκέψης Κράτος Δικαίου.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,