Παράταση Ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής ερωτηματολογίου για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ., επιθυμεί να ενημερώσει όλα τα μέλη του ότι έχει δοθεί παράταση, μέχρι την 31ηΑυγούστου 2020, για την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου για Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ.

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε όλα τα εποπτευόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα του Π.Δ.Σ. ανεξαιρέτως ότι οφείλουν να ακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία του ερωτηματολογίου είτε προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες είτε όχι, ήτοι:

  1. Δικηγόροι
    • Διευθυντές/Υπάλληλοι σε ΔΕΠΕ ή/και ΕΠΔΥ
    • Αυτοεργοδοτούμενοι
  2. ΔΕΠΕ
  3. Συνεταιρισμοί
  4. ΕΠΔΥ (εφόσον έχει πελατολόγιο και τιμολογεί)

Η διαδικασία αφορά τις περιόδους 01/01/2018-31/12/2018 και 01/01/2019-31/12/2019 και πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου: https://cyprusbar.org/LogInPageFill.aspx

Σε περίπτωση που τα εποπτευόμενα πρόσωπα δεν συμμορφωθούν με την ανωτέρω προθεσμία, ο Π.Δ.Σ. θα επιβάλει κυρώσεις.

Για σκοπούς καθοδήγησης όσον αφορά τη διαδικασία, υπάρχει σχετικό εγχειρίδιο ΕΔΩ.

Aνακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email