Α. Ελευθερίου: Ενοποίηση των Περί Λοιμοκαθάρσεως Tροποποιητικών Κανονισμών

Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Ελευθερίου σε άρθρο του με τίτλο “Πανδημία – Δεν έχουμε δώσει ακόμη τον καλύτερο μας εαυτό”, το οποίο δημοσιεύτηκε στο “Φilenews” κάνει αναφορά στη λήψη αποφάσεων της Κυβέρνησης για τα μέτρα πρόληψης του κορωνοϊού και στη σταδιακή άρση των μέτρων. Για σκοπούς πληροφόρησης του ευρύτερου κοινού ο κ. Ελευθερίου ετοίμασε μια ανεπίσημη ενοποίηση των Περί Λοιμοκαθάρσεως (Δημόσια Υγεία) Κανονισμών – Τhe Quarantine (Public Health) Regulations 1935-2020.

Κατεβάστε πιο κάτω τα ενοποιημένα αρχεία των Περί Λοιμοκαθάρσεως (Δημοσία Υγεία) Κανονισμών από το 1935 ως τροποποιήθηκαν μέχρι την Κ.Δ.Π. 74/2020, ημερ. 21.2.2020, με την προσθήκη στη λίστα του Παραρτήματος Ι των νόσων MERS και COVID-19: 

Όπως διευκρινίζει ο κ. Ελευθερίου, η ενοποίηση των κανονισμών έγινε κατόπιν προσωπικής του πρωτοβουλίας και αφορά ανεπίσημα έγγραφα. Οι κανονισμοί θεσπίστηκαν εν έτει 1935 επί καιρώ αποικιοκρατίας. Ουδέποτε αυτοί είχαν προηγουμένως ενοποιηθεί, αλλά συνεχίζουν να ισχύουν, υπο κατάλληλο πλαίσιο, ακόμη και στις μέρες μας. Επομένως, προσφέρει μία ανεπίσημη ενοποιημένη μορφή, καλύπτοντας χρονική εμβέλεια από το 1935 ως το 2020. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, οι κανονισμοί δείχνουν τις εκτενείς εξουσίες του Κράτους, καθώς παρέχουν ένα δραστικό “νομικό όπλο” στην παρεμπόδιση εξάπλωσης μεταδοτικών νόσων, όπως διαδικασίες περιορισμού μολυσμένων ατόμων, υποχρεωτικής απολύμανσης χωρών, μέχρι ακομη και του δραστικότατου μέτρου επιβολής εμβολιασμών. “Για την ανάλυση των κανονισμών και τη συμβατότητα τους περι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων“, όπως επισημαίνει ο κ. Ελευθερίου, “το ζήτημα χρήζει περαιτέρω συζήτησης σε καταλληλότερο σταδιο”.

Print Friendly, PDF & Email