Κ. Χατζηγιάννης: Ανάγκη προστασίας της Δημοκρατίας και τήρησης των Δημοκρατικών Αρχών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, Κυριάκος Χατζηγιάννης, παρουσίασε τις μελλοντικές δράσεις της Επιτροπής, στην τηλεσυνάντηση του Προεδρείου της Συνέλευσης του ΟΑΣΕ.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

Παρουσιάζοντας τις επόμενες δράσεις της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα, ο κ. Χατζηγιάννη επεσήμανε καταρχάς ότι τα μέτρα περιορισμού που επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, έχουν επηρεάσει σημαντικά το έργο της Επιτροπής. 

Ως θέμα προτεραιότητας για την Επιτροπή, ο κ. Χατζηγιάννη ανέφερε την ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας και τήρησης των δημοκρατικών αρχών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Υπογράμμισε επίσης, ως πολύ ουσιώδη θέματα, τον τρόπο λειτουργίας των Κοινοβουλίων και την άσκηση αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου υπό τις παρούσες περιστάσεις, καθώς και τη δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών υπό καθεστώς περιοριστικών μέτρων.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κ. Χατζηγιάννη αναφέρθηκε στα μέτρα περιορισμού της διακίνησης. Ειδικότερα δε επεσήμανε τα ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση ψηφιακών μέσων για παρακολούθηση προσώπων, επισημαίνοντας ότι τα μέσα αυτά μπορεί να κρίνονται αναγκαία για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ταυτόχρονα όμως εγείρουν ανησυχίες που άπτονται της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, εάν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες.

Σε ό,τι αφορά σε ανθρωπιστικά ζητήματα, ο κ. Χατζηγιάννη υπογράμμισε ότι δεν πρέπει, λόγω της πανδημίας, οι παρατεινόμενες συγκρούσεις στην περιοχή του ΟΑΣΕ να περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Τουναντίον, τόνισε ο Κύπριος βουλευτής, πρέπει ο ΟΑΣΕ να εγκύψει περαιτέρω στα αυξανόμενα ανθρωπιστικά προβλήματα στις περιοχές αυτές συνεπεία και του κορωνοϊού και στην ιδιαίτερα ευάλωτη θέση των προσφύγων και των μεταναστών.

Ο κ. Χατζηγιάννη υπογράμμισε, τέλος, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, περιλαμβανομένης της έξαρσης της ενδοοικογενειακής βίας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες.

Print Friendly, PDF & Email