Ίδρυση Μονάδας Δικονομικού Δικαίου από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (pics)

ΔΕE:Προτάσεις Γ.Ε για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες

Η ΕΕ προωθεί την ψηφιοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές