Ανακοίνωση για το νέο Νόμο για Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Σχολείων

Οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνουν όλους τους ιδιοκτήτες εγκεκριμένων Ιδιωτικών Σχολείων ότι ο Περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2019 (ο νέος νόμος που ρυθμίζει την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Σχολείων και άλλα συναφή θέματα) είναι δημοσιευμένος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες, τα διοικητικά συμβούλια και οι διευθύνσεις εκάστου Ιδιωτικού Σχολείου καλούνται όπως αρχίσουν τις διαδικασίες για την πλήρη εφαρμογή  των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,