Εκδήλωση δικτύωσης και ενημέρωσης διοργάνωσε το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2019 στην Λευκωσία εκδήλωση δικτύωσης και ενημέρωσης την οποία διοργάνωσε το Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος “Problem-based training activities on data protection reform” (ΤRAIN GR-CY).

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και οι μελλοντικές δράσεις που αφορούν στο δίκτυο των επαγγελματικών ομάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: δικαστές, δικηγόροι και υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «TRAIN_GR_CY», το οποίο στοχεύει στην παροχή πρακτικώς προσανατολισμένης κατάρτισης σε όλα τα νομικά επαγγέλματα, προς ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων), υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων υλοποιήθηκαν τρία εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Κύπρο, ένα για την κάθε ομάδα, και διοργανώθηκαν δύο διακρατικές συναντήσεις στην Ελλάδα, μία για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και μία για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αναπτύχθηκε, τέλος, ένας Κώδικας Πρακτικής για δικαστές, δικηγόρους και υπεύθυνους προστασίας δεδομένων αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού.

Στην εισαγωγική ενότητα η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου κα Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού παρουσίασε τις δράσεις του έργου από την έναρξη του το 2018 μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την κ. Συνοδινού, το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικό χάρη στον σχεδιασμό των σεμιναρίων και του εκπαιδευτικού υλικού βάσει ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης εκτίμησης των εκπαιδευτικών αναγκών σε Κύπρο και Ελλάδα και στη σύμπραξη και αλληλεπίδραση περισσότερων φορέων και νομικών επαγγελμάτων (πανεπιστήμια, αρχές προστασίας δεδομένων, δικαστές, δικηγόροι, υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων).

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος κ. Αναστάσιος Καρεκλάς ανέπτυξε τις προκλήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για το δικηγορικό επάγγελμα, ώστε αυτό να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στα νέα νομοθετικά δεδομένα και, παράλληλα, την αυξημένη ανάγκη για νέες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα διευρυμένο κύκλο επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του Κανονισμού.

Ακολούθως η δικηγόρος και Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων κα Ξένια Κασάπη αναφέρθηκε στην εμπειρία που αποκομίστηκε από το πρόγραμμα και σε ζητήματα εφαρμογής του Κανονισμού όπως ορθές πρακτικές, ζητήματα κατάρτισης. Η κα Κασάπη έδωσε έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας για την προστασία των δεδομένων εντός κάθε οργανισμού και στην σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης.

Ο Επαρχιακός Δικαστής κ. Μιχάλης Παπαθανασίου ανέπτυξε τα βασικά ζητήματα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 στον δικαστικό κλάδο και ειδικότερα στην απονομή της δικαιοσύνης και στο φλέγον ζήτημα της ανωνυμοποίησης των δικαστικών αποφάσεων στην Κύπρο.

Τέλος, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου αναφέρθηκε στη συμβολή του Γραφείου της στο πρόγραμμα, καθώς και στις μελλοντικές δράσεις σε σχέση με το έργο αυτό. Η κα Λοϊζίδου Νικολαΐδου ενθάρρυνε τη συνέχιση της δράσης που ξεκίνησε με το παρόν ευρωπαϊκό πρόγραμμα και εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός δικτύου για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών από την κάθε επαγγελματική ομάδα. Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι το Γραφείο της ενθαρρύνει τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι διαθέσιμο να προσφέρει στήριξη όποτε του ζητηθεί.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,