Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κας Ειρήνης Λοϊζίδου-Νικολαΐδου για τη μετονομασία ομάδων/σελίδων στο Facebook 

ΔΕE:Προτάσεις Γ.Ε για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες