Εκφώνηση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με την ευκαιρία της επίδοσης της Ετήσιας Έκθεσης 2020 στον Πρόεδρο της Κυπ. Δημοκρατίας

Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για ποινική δικαιοσύνη φιλική πρός τα παιδιά που παραβιάζουν το νόμο – Συνάντηση Υπουργού με Hope for Children