Πιο αποτελεσματικές πρέπει να είναι οι ποινικές διαδικασίες, είπε Κύπρια Βουλευτής σε Επιτροπής για την Ποινική Δικαιοσύνη του ΟΗΕ

Στις σύγχρονες κοινωνίες δεν έχουν θέση οι διαχωρισμοί με βάση σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου, αναφέρει η Υπ. Δικαιοσύνης

Η βουλεύτρια κα Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμμετείχε σε διακοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Παράρτημα Πέμπτο – Μέρος (Ι), αρ. Εφημερίδας 4420 ημερ. 13/5/2022