Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με τον Νόμο, Ν. 55(I)/2021» από τη Σχολή Δικαστών Κύπρου

H Σχολή Δικαστών Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη το κρίσιμο ζήτημα που αφορά τη «Δικαιοσύνη Φιλική προς τα Παιδιά», καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν ως προς την εκπαίδευση των δικαστών κατά τη θέσπιση νέων Νόμων, προχώρησε στη διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με τον Νόμο, Ν. 55(I)/2021».

Το Σεμινάριο διοργανώθηκε με επιτυχία, στις 21 Ιουνίου 2022, με ομιλήτριες την κα Δέσπω Μιχαηλίδου Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, την κα Γιώτα Κυριακίδου και την κα Λία Μάρκου και οι δύο Πρόεδροι Επαρχιακών Δικαστηρίων.

Τους συμμετέχοντες και τις ομιλήτριες καλωσόρισε ο Διευθυντής της Σχολής κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου, ο οποίος στον χαιρετισμό του επισήμανε «ότι υπήρξε μεγάλος προβληματισμός ανάμεσα στους πρωτόδικους δικαστές και ιδιαίτερα εκείνους που είχαν διοριστεί ως Δικαστές Παιδιών, για το πώς θα έπρεπε να εφαρμόσουν καλύτερα τον νέο Νόμο, αφού υπήρχαν πολλές ασάφειες».

Οι ομιλήτριες του Σεμιναρίου έδωσαν έμφαση στον σκοπό και στα ουσιώδη άρθρα του Νόμου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση της κύριας ομιλήτριας του Σεμιναρίου κας Δέσπως Μιχαηλίδου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η παρουσίαση της κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν όχι μόνο τη δικονομία, αλλά και τα ουσιαστικά δικαιώματα των παιδιών που απορρέουν τόσο από τη Σύμβαση όσο και από τον Νόμο, και ιδιαίτερα την ειδική μεταχείριση που θα πρέπει να έχουν τα παιδιά και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Η κα Μιχαηλίδου στην ομιλία της τόνισε τη μεγάλη σημασία του Νόμου, αφού αποτελεί σταθμό για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Εξήρε επίσης και την προσπάθεια της Σχολής Δικαστών αφού «αναγνωρίζει την ανάγκη διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων στην όλη προσπάθεια που γίνεται για την καθιέρωση μιας σειράς δικαιωμάτων που πρέπει να απολαμβάνουν τα παιδιά σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας».

Η κα Λία Μάρκου, παρουσίασε τη φιλοσοφία του Νόμου και τις κατευθυντήριες γραμμές, ενώ έκανε και εκτενή αναφορά στους φορείς που εμπλέκονται στον Νόμο, ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος προβληματισμός για την εμπλοκή τους. Στην ομιλία της η κα Μάρκου επισήμανε ότι για τη βέλτιστη εφαρμογή του Νόμου, οι φορείς που καλούνται να τον εφαρμόσουν, θα πρέπει να «έχουν καλά εδραιωμένο στις γνώσεις τους το εύκολα κατανοητό και το επιστημονικά όπως αντιλαμβάνομαι ευρέως γνωστό, ότι δηλαδή, τα παιδιά διαφέρουν από τους ενήλικες και δικαιολογείται ο διαφορετικός χειρισμός τους».

Στη συνέχεια, η κα Γιώτα Κυριακίδου ανέλυσε με λεπτομέρεια τις πρόνοιες του Νόμου που αφορούν τους δικαστές, ενώ έδωσε και ιδιαίτερη έμφαση στις υποχρεώσεις του Δικαστή Παιδιών, στη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται σύμφωνα με τον Νόμο, στα μέτρα και στις ποινές που μπορεί να επιβάλει το δικαστήριο και τέλος στις δυσκολίες που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στην εφαρμογή του Νόμου, ιδιαίτερα στην επιβολή εναλλακτικής ποινής σε παιδιά. Για τον νέο Νόμο ανέφερε ότι «ο Νόμος 55(Ι)/21 έχει επιλύσει πολλούς από τους αρχικούς προβληματισμούς γιατί με την ορθή εφαρμογή του, δίνεται η δυνατότητα μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες η αναμόρφωση των παιδιών σε σύγκρουση με τον Νόμο αλλά και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους ως παιδιά».

Στο Σεμινάριο έλαβαν μέρος Δικαστές των Επαρχιακών Δικαστηρίων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία, μέσα από τη συζήτηση που ακολούθησε, να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την εφαρμογή του Νόμου 55(I)/2021.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,