Μέχρι 14 Ιουνίου οι αιτήσεις παροχής νομικών υπηρεσιών για εκπροσώπηση παιδιών

Μέχρι τις 14 Ιουνίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παροχή νομικών υπηρεσιών για σκοπούς εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες εκ μέρους της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Επίτροπος γνωστοποιεί την ανάγκη αγοράς νομικών υπηρεσιών για σκοπούς εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες εκ μέρους της και για τον σκοπό αυτό θα επιλεγούν δικηγόροι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μεταξύ 4 – 6 Σεπτεμβρίου 2024 τριήμερο Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε θέματα νομικής εκπροσώπησης Παιδιών από την Επίτροπο, σε δικαστικές διαδικασίες αναφορικά με υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, Ποινικού Δικαίου, και για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου σε δικαστικές υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου.

Προστίθεται ότι η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος με όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα, όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο «Για Ενήλικες/Η άποψη της Επιτρόπου/ Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου».

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/1H12UkeQMbx1eHZK6, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος όχι αργότερα από τις 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00, και να επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση childcom@ccr.gov.cy.

Αναφέρεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του ή/και να κληθεί σε προφορική συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, και μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται.

Σημειώνεται ότι για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Όλγα Μαυρίδου ή/και την κ. Εύη Παναγή, στα τηλέφωνα 22873109 και 22872313, αντίστοιχα.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,