Συνάντηση ΥΔΔΤ κας Στέφης Δράκου με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ

Συμμετοχή του ΠΔΣ στη συνάντηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας με επαγγελματικούς φορείς και στελέχη τραπεζών

Η ΟΕΒ καλεί την Πολιτεία να ρυθμίσει νομοθετικά το δικαίωμα απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες

Υλοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την ΟΕΒ για την εργοδότηση αποφυλακισθέντων

Eκπαιδευτικά προγράμματα για συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις νομοθετικές ρυθμίσεις περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία