Συμμετοχή του ΠΔΣ στη συνάντηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας με επαγγελματικούς φορείς και στελέχη τραπεζών

Σε γόνιμο και παραγωγικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, η δεύτερη συνάντηση μεταξύ του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤΚ) κ. Κωνσταντίνου Ηροδότου με τον επιχειρηματικό κόσμο, τους επαγγελματικούς φορείς, καθώς και τους Ανώτατους Εκτελεστικούς Διευθυντές και τους επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης των τραπεζών με στόχο τη συζήτηση, διαμόρφωση προτάσεων και υιοθέτηση μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), του ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΣΕΛΚ, Invest Cyprus, CIFA, , του Συνδέσμου Κυπριακών Τραπεζών, και όλων των εμπορικών τραπεζών καθώς και λειτουργοί της ΚΤΚ.

Ο ΠΔΣ εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Χριστοφίδη, την Εκπρόσωπο Τύπου και Μέλος του ΔΣ, κα Τζώρτζια Κωνσταντίνου – Παναγιώτου, και τους κκ. Κύπρο Ιωαννίδη και Κρις Γεωργιάδη εκ της Επιτροπής Εταιρειών, Φορολογικού Σχεδιασμού & Χρηματιστηρίου του ΠΔΣ.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης συνάντησης υπήρξε αμοιβαία αναγνώριση για την ανάγκη κλίματος συνεργασίας με όλους τους εταίρους προκειμένου να προωθηθούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα πρακτικές, οι οποίες θα καθιστούν τις διαδικασίες πιο αποδοτικές και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη μεγέθυνση της οικονομίας του τόπου.

Μεταξύ των δέκα μέτρων που αποφασίσθηκαν, χωρίς ωστόσο να παραβιάζονται οι σχετικοί ευρωπαϊκοί κανόνες και διαδικασίες είναι:

  • Διεξαγωγή σεμιναρίων της ΚΤΚ στους Λειτουργούς Συμμόρφωσης των τραπεζών για επεξηγήσεις επί των κανονισμών AML προς διευκόλυνση των πελατών τους.
  • Παροχή εξηγήσεων των τραπεζών για την απόρριψη αιτημάτων πελατών.
  • Έναρξη εργασιών της Υπηρεσίας Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας που δημιουργήθηκε πρόσφατα στην ΚΤΚ για διερεύνηση παραπόνων και ενημέρωση των τραπεζών για  τυχόν διορθωτικές ενέργειες.
  • Υποβολή ολοκληρωμένων φακέλων πελατών προς τις τράπεζες από τους συμβούλους τους για διευκόλυνση δέουσας επιμέλειας.
  • Δημιουργία Working Group τραπεζών – φορέων για συζήτηση άλλων μέτρων για διασφάλιση πιο αποδοτικών διαδικασιών, υπό την παρακολούθηση της ΚΤΚ.

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνάντησης, η εκπρόσωπος Τύπου και μέλος του ΔΣ του ΠΔΣ, κα Τζώρτζια Κωνσταντίνου – Παναγιώτου, επεσήμανε ότι ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση των τραπεζικών πρακτικών ούτως ώστε να υποβοηθηθεί το κυπριακό επιχειρείν και η κυπριακή οικονομία γενικότερα, με ορθή εφαρμογή τόσο του πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος όσο και των τραπεζικών πρακτικών που εφαρμόζονται στις συναλλαγές και τα ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών. Δεδομένου, επισημείωσε, ότι έχει εξευρεθεί κοινός τόπος προς την κατεύθυνση αυτή, οι συμμετέχοντες στην ευρεία σύσκεψη συμφώνησαν στη διατήρηση σταθερού διαύλου επικοινωνίας και στη θεσμοθέτηση συσκέψεων σε τακτική βάση με στόχο την προώθηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνολικής ανάπτυξης της οικονομίας του τόπου.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,